Imago Pare Werkswinkel – Naweekprogram

IMAGO Relationships Melkbosstrand Verhoudings Werkswinkel
Tema: GETTING THE LOVE YOU WANT.
Naweekprogram

6:00 Ligte Ete

6:45 Kenmekaar
“Draggers and Draggees!”
Lesing: Die Sirkel Fases van ons Liefdesverhouding

8:30 Tee

8:45 Demo: Die Intensionele Dialoog = Spieël
9:15 Die vorming van my Imago-prentjie 1
10:00 Visualisering: My veilige plek

10:15 Afsluiting

8:15 Koffie Kyk mekaar se kleuter-foto’s
8:30 Bewuswording
8:45 Visualisering: My kleuterjare
9:45 Lesing Die Boodskappe van Onderdrukkende Sosialisering
10:15 Demo: Die Ouer/Kind dialoog

10:30 Tee

11:00 Ouer/Kind Dialoog
12:15 Lesing My Imago en my Maat-seleksie
12:45 Demo: Die Intensionele Dialoog = Spieël en Opsomming

1:30 Middagete

3:00 Lesing Van Romantiese Liefde na die Magstryd!
3:30 Demo: Die Intensionele Dialoog = Validering en Empatie

4:15 Koffie

4:30 Die Intensionele Dialoog
5:30 Lesing Ons Drie-ledige brein

6:00 Ligte Ete

6:45 Her-romantiseer ons verhouding
7:15 Die Oorvloed Oefening

7:45 Tee

8:00 Lesing Hernu ons Seksuele konneksie
8:45 Die Intensionele Seksuele Dialoog
9:30 Afsluiting

8:15 Koffie

8:30 Bewuswording Visualiseer my maat as ‘n kleuter
9:00 Lesing Ons Fases van Sielkundige Ontwikkeling
9:45 Frustrasies as onvervulde behoeftes

10:45 Tee

11:15 Demo: Die Gedrag-verandering versoek
11:45 Pare: Die Gedrag-verandering versoek
12:45 Lesing Konneksie as Essensie van ons bestaan
1:00 Die Vashou-oefening
1:45 Sirkel Afsluit

Leave a Reply